Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Vị Xuyên thu hoạch lúa mùa sớm

14:33, 10/09/2021

Để nâng cao hệ số quay vòng sử dụng đất, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, trong cùng một thời gian. Những ngày này, nông dân huyện Vị Xuyên đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm, để làm đất trồng các loại cây màu vụ đông.

Vụ mùa toàn huyện gieo cấy được trên 4.700 ha

Vụ mùa năm 2021, huyện Vị Xuyên gieo cấy được trên 4.700 ha diện tích lúa mùa, chủ yếu bằng các loại giống gồm: Việt Lai, San ưu, Nhị ưu 838, TH 3-3, Thiên ưu và HT1. Do được chăm sóc tốt, cùng với thời tiết thuân lợi, ít sâu, bệnh hại, đặc biệt là giai đoạn trổ bông không có gió, bão nên phần lớn diện lúa mùa sớm của huyện Vị Xuyên đã cho năng xuất khá cao, bình quân ước đạt 58 tạ trên ha. Hiện nay nông dân các xã đang tranh thủ điều kiên thời tiết khô ráo, khẩn trương thu hoạch các trà lúa mùa sớm, và phấn đấu thu hoạch xong trong tháng 9 này. Việc thu hoạch lúa mùa sớm, để bà con nông dân tiếp tục làm đất để trồng các cây màu vụ đông năm 2021 đúng lịch thời vụ…

Vi Quyền (Vị Xuyên)


Ý kiến bạn đọc