Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sự cần thiết về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

18:34, 30/11/2021

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030. Dự kiến trong Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện Chương trình Quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Điều này kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Hà Giang có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Sự cần thiết về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Nhu cầu vốn đầu tư lớn, song nguồn lực nội tại lại hạn chế, việc tiếp cận vốn ngân hàng có nhiều rào cản.

Là một trong những đơn vị hàng đầu của huyện Quản Bạ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX Kim Thăng đã xây dựng được 7 sản phẩm trà và hàng chục sản phẩm sà phòng dược liệu. Trong đó có một sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm và được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Triển vọng xuất khẩu các mặt hàng trên là rất lớn, tuy nhiên hoạt động của HTX hiện nay cũng gặp phải nhiều khó khăn như dịch covid19 khiến cho hoạt động xuất khẩu bị ngưng trệ; nhu cầu vốn đầu tư lớn, song nguồn lực nội tại lại hạn chế, việc tiếp cận vốn ngân hàng có nhiều rào cản.

HTX trên địa bàn toàn tỉnh mạnh dạn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX đồng thời cũng là thực hiện Chương trình Quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng tờ trình, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện Chương trình Quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Thông qua đây sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn toàn tỉnh mạnh dạn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, cải tiến công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Hà Giang.

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, ngoài được hỗ trợ một phần kinh phí giao động từ 30 đến 50 triệu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp, HTX còn được hỗ trợ đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Đồng thời nội dung của dự thảo Nghị quyết còn quy định mức hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng, thông tin tuyên truyền cho các cơ quan quản lý nhà nước./.

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc