Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ có 24 sản phẩm OCOP đạt sao cấp tỉnh

16:55, 19/01/2022

Xác định phát triển các sản phẩm đặc hữu, đặc trưng là tiềm năng thế mạnh của địa phương vừa là yếu tố quan trọng trong tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt cung ứng ra thị trường khách hàng, vừa là sản phẩm du lịch quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp không khói. Năm 2021, huyện Quản Bạ có 24 sản phẩm OCOP đạt sao cấp tỉnh.

Quản Bạ có 24 sản phẩm OCOP đạt sao cấp tỉnh

Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOOP, trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, mở các lớp tập huấn về sản phẩm OCOOP đến các chủ thể đăng ký thực hiện. Khuyến khích nhân dân thành lập các tổ sản xuất, HTX; Định hướng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc hữu của địa phương về: Nông nghiệp, dược liệu, dệt lanh thổ cẩm. Bằng những định hướng đúng, trúng của huyện trong thực hiện Đề án OCOOP, sự quyết tâm của các xã, thị trấn và nhân dân đến nay toàn huyện Quản Bạ đã có 65 sản phẩm được hoàn thiện tham gia chương trình OCOOP tại huyện, trong đó có 24 sản phẩm đạt sao cấp tỉnh gồm 4 sản phẩm đạt 4 sao là: Mật ong Bạc hà Cao nguyên đá của HTX Mật ong dược liệu Thanh Vân; Ví kính dệt lanh, ví dài dệt lanh và ba lô dệt lanh nhỏ của HTX Dệt lanh Cán Tỷ và 20 sản phẩm đạt 3 sao như: Bản Shan Trà Hồng Ngọc, Bản Shan Bạch Mẫu trà của HTX Kim Thăng... (Tăng 08 sản phẩm đạt sao cấp tỉnh so với năm 2019).

Nhiệm kỳ 2021- 2025 Đảng bộ huyện Quản Bạ đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó tiếp tục tập trung vào xây dựng tạo các sản phẩm OCOOP là thế mạnh của địa phương thành chuỗi giá trị hàng hóa. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 02 về phát triển dược liệu, Nghị quyết số 03 về phát triển cây Hồng không hạt; Nghị quyết số 06 về phát triển đàn Ong mật, Nghị quyết số 07 về thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2021 – 2025.

Hoàng Chính (Quản Bạ)

 


Ý kiến bạn đọc