Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bắc Quang duy trì gần 140 mô hình nông lâm nghiệp tiêu biểu

14:30, 26/06/2022

Là huyện vùng thấp với diện tích đất sản xuất lớn, trong những năm qua, huyện Bắc Quang đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, đất đai và lợi thế của địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình nuôi cá lồng tại xã Quang Minh

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Quang có 139 mô hình nông lâm nghiệp tiêu biểu có hiệu quả kinh tế. Trong đó có 103 mô hình có giá trị thu nhập từ 100-300 triệu đồng; 27 mô hình có giá trị thu nhập từ 300-500 triệu đồng; 07 mô hình có giá trị thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng; đặc biệt có 02 mô hình có giá trị thu nhập trên 1 tỷ đồng. Các mô hình nông lâm nghiệp hiệu quả chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế… Nhiều mô hình với xuất phát điểm thấp nhưng nay đã mang lại giá trị thu nhập cao nhờ đi đúng hướng và áp dụng khoa học kỹ thuật thành công…

Nông dân xã Tiên Kiều thu hoạch cam vàng

Việc xây dựng thành công các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ sản xuất cho bà con nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương. Huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh sản xuất theo hướng liên kết để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, có giá trị cao. Trong đó tập trung vào thế mạnh của địa phương như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất./.

Thanh Loan( Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc