Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện NĐ 98 của Chính phủ và NQ 09 của HĐND tỉnh

16:34, 24/06/2022

Ngày 24/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị định 98 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

Toàn cảnh hội nghị

Nghị định 98 về chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Chính phủ đã được HĐND tỉnh cụ thể hóa bằng Nghị quyết 09 năm 2019, quy định cụ thể về đối tượng thụ hưởng chính sách, nội dung, định mức hỗ trợ. Đến nay, toàn tỉnh có 37 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được phê duyệt. Đối với 3 dự án được UBND tỉnh phê duyệt gồm chuỗi liên kết cây dược liệu, cây công nghiệp ngắn ngày và chuỗi liên kết chăn nuôi, tổng kinh phí trên 19 tỷ 600 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay các dự án chưa được giải ngân do các chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan. Đối với cấp huyện, thành phố, đã phê duyệt 34 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Tổng kinh phí thực hiện trên 28 tỷ 200 triệu đồng; ngân sách nhà nước đã hỗ trợ được gần 15 tỷ 300 triệu đồng cho các bên tham gia liên kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết 09 về trình tự, thủ tục nghiệm thu, hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ. Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung hỗ trợ dự án liên kết. Các ngành tiếp tục rà soát lại những sản phẩm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tham mưu cho UBND tỉnh thay thế, bổ sung, điều chỉnh danh mục cây trồng, vật nuôi cho phù hợp, theo đúng Nghị quyết 17 của BCH Đảng bộ tỉnh./.

Hải Hà- Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc