Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn ODA

17:26, 01/07/2022

Các địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tiến độ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, ban quản lý đầu tư và huyện Xín Mần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Tính đến hết tháng 6 năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của cả nước mới chỉ đạt trên 14%. Thậm chí nhiều bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 0%. Mặc dù Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, tuy nhiên do những vướng mắc về giá nguyên vật liệu, nhân công biến động tăng cao dẫn đến tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng tại một số công trình; quá trình thực hiện dự án có nhiều hạng mục phát sinh dẫn đến thay đổi, điều chỉnh hồ sơ thiết kế công trình, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án; công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; điều kiện ràng buộc của Nhà tài trợ. Tại tỉnh Hà Giang, trong năm 2022, toàn tỉnh được được phân bổ trên 1.000 tỷ đồng vốn ODA, vốn đối ứng của địa phương là gần 200 tỷ đồng. Tính đến 29/6/2022 đã thực hiện giải ngân vốn 143 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm, những khó khăn và bất cập về giải ngân nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm, đại diện các bộ, ngành, địa phương kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 114/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi tài trợ nước ngoài. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính có ý kiến với nhà tài trợ về rà soát lại quy trình, thủ tục để hài hòa hơn giữa quy định của nhà tài trợ với quy định trong nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị, các chủ đầu tư cần tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Cơ quan chủ quản, chủ dự án thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án đầu tư công, bảo đảm phù hợp với thực tế. Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA, đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá, đặc biệt chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc