Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phát triển thương mại điện tử, từng bước hình thành nền kinh tế số

17:43, 15/10/2022

Với quyết tâm hình thành và thúc đẩy nhanh phát triển Kinh tế số, một trong ba trụ cột của chuyển đổi số, từ đầu năm 2022 đến nay, đã chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, khai thác và tổ chức kinh doanh trên các ứng dụng Thương mại điện tử. Từ đó, hỗ trợ các Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nâng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh, năng lực cạnh tranh để phát triển thương mại điện tử.

 

Niên vụ năm 2021 sản phẩm Cam Vàng, Cam Sành Hà Giang vẫn được tiêu thụ ổn định

Dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid19 thế nhưng trong niên vụ năm 2021, sản phẩm Cam Vàng, Cam Sành Hà Giang vẫn được tiêu thụ ổn định. Trong đó, Hợp tác xã nông dân trồng Cam sạch xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang đã tiêu thụ được 40 tấn qua sàn thương mại điện tử PostMart.

Hợp tác xã nông dân trồng Cam sạch xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang đã tiêu thụ được 40 tấn

Đối với Hợp tác xã Hà An chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ đặc sản Mật ong Bạc Hà tại huyện Đồng Văn. Trước đây, Hợp tác xã Hà An chỉ sản xuất kinh doanh theo hướng truyền thống và bán hàng trực tiếp, nên mỗi năm chỉ tiêu thụ được khoảng 500 lít mật ong. Nhưng từ khi tham gia trên thương mại điện tử, bán hàng qua mạng thì sản phẩm bán được gia cao hơn, sản lượng bán đạt gần 2 nghìn lít, gấp hơn 3 lần so với những năm trước.

Giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia sâu vào thương mại điện tử

9 tháng năm 2022, các cấp, ngành đã chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia sâu vào thương mại điện tử.   

Các cấp, ngành đã chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân. Nhờ đó, các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh được quảng bá nhiều hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, sản phẩm bán được nhiều hơn, tạo thu nhập cao hơn. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, từng bước xây dựng nền kinh tế số trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đình Anh


Ý kiến bạn đọc