Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Công tác hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ngày 03/4/2021

18:17, 03/04/2021

Công tác hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ngày 03/4/2021

 


Ý kiến bạn đọc