Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ hỗ trợ xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín - Ngày 02/4/2021

17:15, 02/04/2021

Quản Bạ hỗ trợ xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi khép kín - Ngày 02/4/2021

 


Ý kiến bạn đọc