Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án 09 của BTV Tỉnh ủy

16:12, 08/01/2021

Sáng ngày 8/1, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hoá đặc trưng của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030”; tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ngành và địa phương.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 34%. Cụ thể hoá Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, học tập gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề phù hợp với thực tế của từng địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: bảo tồn, phát huy giá trị của tiếng nói và chữ viết; quy hoạch, xây dựng Làng văn hoá du lịch cộng đồng dân tộc Mông; tổ chức các lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát huy những giá trị của tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Mông; xây dựng, phát triển các HTX, làng nghề truyền thống… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, Hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong cộng đồng hưởng ứng tham gia. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhiều hủ tục lạc hậu từng bước được xoá bỏ; một số mô hình mới, điển hình đã được hình thành, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc Mông ở địa phương.

Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đánh giá cao những kết quả sau 3 năm triển khai đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như công tác dân vận trên địa bàn trong năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị trong thời gian tới  Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương liên quan đến công tác dân vận; thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực trong triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương trâm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân  kiểm tra và dân hưởng thụ”; tăng cường nắm bắt tình hình trong nhân dân, nhất là trước trong và sau đại hội XIII của Đảng và bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền các cấp; chú trọng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chú trọng xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền với nhân dân đi đôi với công khai minh bạch, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; củng cố, kiện toàn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bộ máy làm công tác dân vận các cấp; tiếp tục thực hiện tốt. Đối với việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu đưa các nội dụng đề án vào nghị quyết của từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh nghiên cứu bảo tồn, khôi phục, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Văn Hương - Hải Tú

 


Ý kiến bạn đọc