Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    35oC

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2021

13:58, 13/01/2021

Chiều ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, công tác thanh tra đã có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời, hiệu quả hơn. Công tác quản lý nhà nước phòng chống tham nhũng được tăng cường. Chú trọng công tác xây dựng ngành, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, nghiệp vụ chuyên môn. Riêng năm 2020, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính trên 2000 tập thể và nhiều cá nhân có vi phạm, sai phạm. Với tỉnh Hà Giang, năm 2020 đã triển khai 106 cuộc thanh tra tại 278 đơn vị và phát hiện 105 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi trên 15 tỷ 865 triệu đồng và 1,67ha đất; kiến nghị khác là trên 21 tỷ 980 triệu đồng và 0,19ha đất; đã thu hồi được trên 11 tỷ 795 triệu đồng, đạt 74,35%. Trong năm 2020, đã tiếp 775 lượt công dân, tiếp nhận 1.427 đơn thư khiếu nại tố cáo và đã tiến hành xử lý kịp thời theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và các năm tiếp theo, ngành thanh tra cần thực hiện tốt nhiệm vụ để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Tổ chức thanh tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực. Tránh việc thanh tra trùng lắp, chồng chéo. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại phục vụ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chú trọng yếu tố phòng ngừa, ngăn chặn. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra, có đức có tài, vững vàng về tư tưởng chính trị. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm công tác thanh tra, xử lý kiến nghị thanh tra đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thanh Giang - Đình Anh


Ý kiến bạn đọc