Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn công tác số 10 của tỉnh làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình

18:11, 19/02/2021

Ngày 19/2, Đoàn công tác số 10 theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Quang Bình tổ chức làm việc trực tuyến nhằm bàn kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021 và nhiệm vụ của cả năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy Quang Bình và đại diện một số sở, ngành thành viên đoàn công tác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận tại cuộc họp

Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Đoàn công tác số 10 theo Quyết định 198 theo dõi, chỉ đạo đối với Đảng bộ huyện Quang Bình đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ theo từng quý và phân công cụ thể đối với từng thành viên. Trong đó, tập trung làm việc với các xã được phân công phụ trách theo Quy chế hoạt động của Đoàn công tác để nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn huyện Quang Bình; Chủ động nắm tình hình và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp hỗ trợ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phối hợp, hỗ trợ xây dựng Đề án, lộ trình, giải pháp xây dựng Nông thôn mới cụ thể cho từng xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp, rà soát, đề xuất phương án tăng giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện.... 

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Đoàn công tác số 10 theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy tập trung vào nội dung như: Huyện Quang Bình và các Ngành thành viên Đoàn công tác cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, trong đó, cần xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng quý để đảm bảo hoạt động của đoàn và BTV huyện Quang bình được thực hiện xuyên xuốt, phù hợp với điều kiện thực tế; Các ngành thành viên cần tiếp tục giúp huyện xây dựng Đề án huyện Quang Bình đạt chuẩn Nông thôn mới và giúp huyện Quang Bình đạt các chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia và tỉ lệ người dân được sử dụng điện từ các nguồn vào năm 2025...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác số 10 theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn công tác đã đề ra trong Quý I/2021 và cả năm 2021. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là kế hoạch chung tổng thể của Đoàn công tác để các thành viên có cơ sở triển khai, do vậy, các ngành thành viên cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để tổ chức thực hiện theo từng quý trong năm; Ngay trong quý I/2020, các thành viên trong đoàn công tác theo kế hoạch phân công cần có buổi làm việc với các xã của huyện Quang bình để nắm bắt tình hình chung tại huyện; Hàng tháng các ngành thành viên cần nêu rõ các hoạt động của mình để báo cáo UBND tỉnh; Huyện Quang bình cần cung cấp toàn bộ tài liệu cho Đoàn công tác để cập nhật theo dõi....Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các ngành thành viên đoàn công tác cần xây dựng kế hoạch cá nhân, bố trí hài hòa với nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Các tổ cần thống nhất nội dung, phương pháp làm việc với cấp ủy các xã của huyện để đảm bảo hiệu quả và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ....

Hải Hà- Tuấn Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc