Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị lấy ý kiến cử tri về Đại biểu HĐND tỉnh

18:09, 07/04/2021

Sáng 07.4, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác nhận xét và tín nhiệm đối với đồng chí Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc, Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại hội nghị lấy ý kiến

Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị lựa chọn,  kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của MTTQ tỉnh giới thiệu đồng chí Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác, của đồng chí Phan Huy Ngọc các đại biểu đã tham gia ý kiến. Qua nhận xét, đánh giá, đồng chí Phan Huy Ngọc là cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật; có trình độ chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND. Từ khi được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đồng chí thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt tình hình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm giữ vũng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và triển khai các mặt công tác Công an. Kết quả  công tác có những chuyển biến tích cực, ANTT trên địa bàn được giữ vững, góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.

Kết quả bỏ phiếu 100% cử tri tín nhiệm và  đồng ý đối với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

                                                                                           Trung Thực (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc