Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp trên địa bàn tỉnh

09:02, 09/09/2021

Chiều ngày 7/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Mô hình Văn phòng ĐKĐĐ một cấp hoạt động từ năm 2016 trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, các huyện, thành phố. Sau khi đi vào hoạt động, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất trên toàn tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót, chồng chéo; có sự thống nhất cao về chuyên môn, đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại chi nhánh các huyện, thành phố. Hồ sơ đất đai được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính, giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc chuyên môn, quản lý tốt biến động đất đai.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị: Sở TN-MT phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, đánh giá, rà soát, giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ một cấp và chi nhánh tại các huyện, thành phố và thống nhất tiếp tục thực hiện mô hình một cấp. Về nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh cần linh hoạt điều động công chức Phòng TN-MT cấp huyện để đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ; rà soát các vị trí thiếu và đề xuất với Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh phương án ký hợp đồng lao động. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chống tiêu cực. Cần nghiên cứu sửa đổi quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm trong phối hợp xử lý, các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan với Phòng TN-MT cấp huyện. Các huyện, thành phố cần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành TN-MT trong giải quyết các vấn đề phát sinh../.

Hải Tú - Minh Hiệu


Ý kiến bạn đọc