Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

20:55, 12/09/2021

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Hà Giang đề ra mục tiêu: Tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn để thu hút các dòng vốn đầu tư. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư có chọn lọc với các dự án có chất lượng, tiết kiệm tài nguyên và sử dụng công nghệ hiện đại.

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là tổ chức lập và thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Rà soát quỹ đất công, bố trí, sắp xếp lại trụ sở các cơ quan nhà nước để tạo quỹ đất sạch. Xây dựng các danh mục thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư gắn với rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư kém hiệu quả. UBND tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư Bám sát nhiệm vụ được phân công, mỗi ngành và cấp cần xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với sơ tổng kết, báo cáo định kỳ về UBND tỉnh./.

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc