Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Giang lần thứ X (Mở rộng)

18:33, 08/10/2021

Ngày 8/10 BCH Đảng bộ TPHG đã tổ chức Hội nghị lần thứ X, mở rộng, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác 198 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ thành phố Hà Giang.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH, QP – AN 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Chương trình của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển Du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu, đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch, kịch bản phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo tính khoa học, bám sát tình tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Rà soát, đánh giá và có giải pháp để phát triển du lịch của thành phố phải đảm bảo an toàn thích ứng với công tác phòng chống CoVid – 19, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng sàn thương mại điện tử. Tập trung hoàn thành quy hoạch phân khu, tăng cường quản lý đất đai, tiếp tục cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các khu dân cư. Đồng thời quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy lùi các dịch bệnh CoVid – 19, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn./.

Văn Bính


Ý kiến bạn đọc