Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

17:47, 13/10/2021

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành Công văn hỏa tốc số 4106/UBND- VHXH về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trang Thông tin điện tử- Đài PT-TH Hà Giang đăng toàn văn công văn.

 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc