Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

UBKT Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm 2021

14:41, 08/10/2021

Ngày 8/10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại hội nghị

9 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương và UBKT Trung ương, BTV tỉnh ủy, chủ động tham mưu, giúp BTV Tỉnh ủy ban hành 32 văn bản có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp quyết định, tiến hành kiểm tra 861 cuộc, đối với 455 tổ chức đảng và 1.017 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 18 tổ chức và 59 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đã xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật với 05 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 69 cuộc, đối với 28 tổ chức đảng và 80 đảng viên; phát hiện 10 tổ chức đảng và 56 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Tổ chức giám sát chuyên đề 713 cuộc, đối với 440 tổ chức đảng và 815 đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu nhất trí đề nghị: 3 tháng cuối năm 2021 Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã ban hành, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, thu hồi tài sản, truy thu kinh phí nộp ngân sách nhà nước. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp. Thử nghiệm mô hình cơ sở dữ liệu Phần mềm Hệ thống quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng ban hành bộ Quy trình và hệ thống biểu mẫu văn bản công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định mới của Trung ương...

Kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy yêu cầu: UBKT các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và BTV tỉnh ủy về các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, để chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2021. Làm tốt công tác phối hợp giữa UBKT và đảng đoàn ban cán sự đảng, các cơ quan tư pháp các cấp, tham mưu, giúp cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo chuyên để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch kiểm tra, giám sát Điều 30 Điều lệ Đảng. Chủ động nắm bắt thông tin những cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý hành chính để xem xét kiểm tra, kỷ luật đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của tỉnh phải bảo đảm được phẩm chất đạo đức cách mạng; năng lực trình độ chuyên môn và đặc biệt phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, để công tác kiểm tra được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt không có “vùng cấm”./.

Đình Anh - Văn Hương


Ý kiến bạn đọc