Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn kiểm tra của BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh làm việc với thành phố Hà Giang

16:56, 30/11/2021

Sáng ngày 30/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Hà Giang về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi kết luận buổi làm việc

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi kết luận buổi làm việc

 Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2021 được thành phố Hà Giang triển khai nghiêm túc. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cở sở đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm, chú trọng quán triệt, tuyên truyền, phổ biển tới 100% tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến Nhân dân bằng nhiều hình thức, đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Tỷ lệ xã, phường, cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 100%. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ sở của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân thành phố dành được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang làm rõ một số vấn đề tại buổi làm việc

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang làm rõ một số vấn đề tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đánh giá cao việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố trong thời gian qua và đề nghị thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Đảm bảo các hình thức tiếp xúc, đối thoại với người dân công khai, dân chủ đảm bảo theo quy định. Quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời xem xét, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp kéo dài./.

Hồng Duyên- Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc