Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi kiểm tra tại thành phố Hà Giang

16:41, 30/11/2021

Ngày 29/11, Đoàn kiểm tra số 2 của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại phường Trần Phú và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Giang.  

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc với phường Trần Phú

Năm 2021, phường Trần Phú đã đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”. Đặc biệt, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn phường được quan tâm đã xử lý dứt điểm các vướng mắc của người dân, không có đơn thư khiếu nại. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động. Qua đó tác phong, lề lối làm việc của công chức, người lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến; kỷ cương hành chính được tăng cường.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

Qua kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi yêu cầu phường Trần Phú tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời khắc phục hạn chế. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại các chi bộ, tổ dân phố; đổi mới tác phong lề lối làm việc, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cần tiên phong thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là số hoá trong quản lý đất đai. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra./.

Hồng Duyên- Hải Hà


Ý kiến bạn đọc