Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 08, khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng)

15:38, 12/12/2021

Ngày 11/12,  BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị lần thứ 08, khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng).  Đồng chí Trần Quang Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy dự và phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe các Báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; và thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân những tồn tạ, hạn chế, đồng thời tham gia hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Tập trung vào việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo các giải pháp phục hồi sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt và với phòng chống dịch Covid-19 cho doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đột phá về kết cấu hạ tầng, giao thông, đô thị, giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khởi công mới, công trình trọng điểm chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/5/1947-15/5/2022).

Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của huyện Bắc Quang đạt được trong năm 2021, bằng sự quyết tâm cao cũng như sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền huyện vào cuộc quyết liệt; thể hiện trong kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi vườn tạp, thực hiện chương trình chuyển đổi số, công tác quy hoạch đất đai; đặc biệt: huyện Bắc Quang đã triển khai linh hoạt trong việc thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, đây là những thuận lợi cơ bản trong triển khai các nhiệm vụ của huyện năm 2021. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đã nhận định, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, trong đó tập trung thích ứng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; do đó các cấp ủy, chính quyền của huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm các thông điệp của Bộ y tế, vừa tăng cường chống dịch với đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Một trong những giải pháp quan trọng trong việc khắc phục tồn tại, khó khăn của huyện cần được thảo luận kỹ, đồng thời phát  huy vai trò tham mưu của các ngành triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; Trong XD NTM năm 2022 cần tiếp tục xây dựng phong trào thi đua trong triển khai các chương trình, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân; Tiếp tục quan tâm các đối tượng được thụ hưởng trực tiếp trong các chương trình, dự án đã và sắp được đầu tư, góp phần giải quyết việc làm, thu hút lao động là người địa phương.

Chí Cường (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc