Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định 468 và Nghị định 107

15:47, 13/12/2021

Sáng ngày 13/12, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại hơn 600 điểm cầu từ T.Ư đến các huyện, thành phố; tập huấn một số nội dung tại quyết định số 468 và nghị định số 107  về giải quyết thủ tục hành chính. Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Giang có lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở, Ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh

Trong thời gian một ngày, các đại biểu về dự hội nghị đã được quán triệt, triển khai, nghiên cứu 4 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan về nội dung đổi mới; hướng dẫn xây dựng Hệ thống tin; hướng dẫn số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu hệ thống giám sát đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp thu các điểm mới của Quyết định số 468 và Nghị định số 107 quy định về việc gắn số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; bổ sung quy định theo hướng phân cấp, tập sự chủ động, linh hoạt hơn cho Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; quy định lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giái quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai Quyết định số 468 và Nghị định số 107 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện quy chế một cửa, một của liê thông, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, hình thành công dân số, doanh nghiệp số, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số./.

Văn Bính- Ngọc Ánh


Ý kiến bạn đọc