Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác năm 2021

18:50, 11/01/2022

Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kết luận hội nghị

Năm 2021, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cải cách tư pháp; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19. Qua đó, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: công tác giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo đúng thời hạn, đúng pháp luật; chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự đạt 63%; công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường, đồng bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp từng bước được đảm bảo. Tuy vậy, cũng còn một số hạn chế, đó là: công tác phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách tư pháp chưa được thường xuyên, hiệu quả; chất lượng giải quyết án mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn xảy ra việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; thời gian giám định một số vụ việc kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết án.

Đồng chí Vàng Seo Cón nêu ý kiến về công tác phối hợp tuyên truyền giữa các đơn vị; hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giải quyết đơn thư
Đồng chí Chúng Thị Chiên góp ý vào dự thảo báo cáo
Đồng chí Hoàng Gia Long góp ý vào dự thảo báo cáo
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh ý kiến về những khó khăn của điều tra viên ở cơ sở

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo tổng kết và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo có sửa đổi, bổ sung. Về kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn yêu cầu: Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo đúng pháp luật, phấn đấu không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án diện BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thư hút, sử dụng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách tư pháp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cũng giao trách nhiệm chủ trì từng nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo để đảm bảo tính bao quát, chặt chẽ, rõ ràng và thuận lợi khi thực hiện./.

Hoàng Gia- Tuấn Quỳnh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc