Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đảng ủy Đài PTTH Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2022

16:52, 20/01/2022

Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 được Đảng ủy Đài PT-TH Hà Giang xác định tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Thắng - Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 80 đảng viên đến từ các Chi bộ của Đài PT-TH Hà Giang.

Các tập thể được khen thưởng trong năm 2021

Trong năm 2021, Đảng bộ Đài PT-TH Hà Giang đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng. Trong đó nổi bật nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở các vi phạm. Trong năm Đảng bộ đã kết nạp mới 2 đảng viên, cử 3 đảng viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị; thực hiện 8 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Kết quả, đã có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm  vụ, 19/86 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đã có, trong năm 2022, Đảng bộ Đài PT-TH Hà Giang sẽ tập trung vào duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy, Chính quyền gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Trương Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp đã đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Đài PT-TH Hà Giang và từng đảng viên đã đạt được trong năm 2021. Phát huy những kết quả đó, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt nghị quyết. Việc kiểm tra giám sát phải thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức khác nhau. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc họp và sinh hoạt chi bộ. Thực hiện quản lý tốt đảng viên gắn với phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. thư Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị Đài PT-TH Hà Giang cần bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của TW và của tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo linh hoạt, đa dạng hóa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục quan tâm, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2021

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc