Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đoàn công tác 198 phụ trách huyện Xín Mần triển khai nhiệm vụ năm 2022

16:21, 09/01/2022

Ngày 8/1, Đoàn công tác theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bám sát chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, đoàn công tác huyện Xín Mần đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách đối với từng thành viên và thành lập tổ giúp việc. Chủ động phối hợp với BTV Huyện ủy Xín Mần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong năm 2021, đoàn công tác cũng đã tích cực vận động, kêu gọi và trực tiếp hỗ trợ huyện, các xã, thị trấn bằng tiền, hiện vật, tặng quà với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Đoàn công tác 198 phụ trách theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần xác định: Tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, CCB nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Lân (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc