Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

19:02, 11/01/2022

Sáng 11.1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên, trong đó có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên; cấp ủy các cấp giám sát 38.671 tổ chức đảng và 124.960 đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; góp phần cảnh cáo, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện 6 nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tích ngành kiểm tra, giám sát Đảng đạt được trong năm 2021 và chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, cần tiếp tục kiên quyết kiên trì, mạnh mẽ, hiệu quả hơn hữa; ngành kiểm tra Đảng cần nghiên cứu, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, hệ thống chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu tăng cường giám sát để mở rộng phát hiện nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm, từ xa vi phạm, không để sai phạm lan rộng; thực hiện kiểm tra, kỷ luật trong Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ; cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát phù hợp từng thời điểm, tập trung vào những vấn đề dễ xảy ra ra vi phạm, sai phạm, những đơn vị dễ mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng chiến lược kiểm tra, giám sát Đảng đến năm 2030; ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan trong thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý các dấu hiện vi phạm, sai phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát và khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước… 

Đình Anh- Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc