Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2022

17:53, 13/01/2022

Ngày 13.1, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu truyền hình trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tại hơn 200 điểm cầu truyền hình trực tuyến toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tỉnh hình mới. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và huy động nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid19. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phỏng chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của đảng đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham luận tại hội nghị

Tham luận với hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, công tác dân vận tại tỉnh Hà Giang tiếp tục được tăng cường, đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giải quyết hiệu quả những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tỉnh có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ cao, như: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã xã hội hóa 100% nguồn lực, xây dựng trên 5 nghìn ngôi nhà trị giá trên 588 tỷ đồng. Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững được triển khai và tạo khí thể thi đua sôi nổi, rộng khắp toàn tỉnh... Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ban dân vận Trung ương làm tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành những chính sách hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách hỗ trợ nghệ nhân dân gian trong truyền giảng, bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận nhấn mạnh: Ban dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện để góp phần vào việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm, để làm tốt công tác dân vận và trở thành người cán bộ dân vận giỏi đòi hỏi cần có kiến thức, sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng. Vì vậy, đội ngũ làm cán bộ dân vận cần bám sát thực tiễn, lấy sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí. Ban dân vận các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cấp trong việc thực hiện chủ trương của đảng trong công tác dân vận. Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan trong công tác dân vận cũng như trong công tác phối hợp phòng chống covid. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân nhất là những lĩnh vực nhân dân quan tâm, hướng về cơ sở, bám sát dân, bám sát địa bàn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài./.

Đình Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc