Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ Mặt trận năm 2022

17:43, 18/01/2022

Ngày 18/1, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chi Vàng Seo Cón - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Giang.

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cụ thể, MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế. Đa dạng hoá cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh tới Đảng và Nhà nước. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tăng cường công tác hiệp thương nhằm tạo sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị.

Trên tinh thần quán triệt của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, năm 2022, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã đề ra 14 nhiệm vụ chính. Trong đó: chú trọng củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường tuyên truyên vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cuộc vận động, các phòng trào thi đua; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã quán triệt và hướng dẫn triển khai công tác cứu trợ do Mặt trận chủ trì; triển khai công tác phối hợp phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà tết cho các đối tượng; quán triệt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam; triển khai giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Phương Duyên - Viên Khải


Ý kiến bạn đọc