Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội thảo khoa học trực tuyến Báo cáo tư vấn cải thiện dịch vụ hành chính công trực tuyến

16:12, 19/01/2022

Sáng nay, 19/1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến Báo cáo tư vấn cải thiện dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Hà Giang, Gia Lai và Trà Vinh. PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo. Dự hội thảo, tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Nhóm nghiên cứu thực hiện Báo cáo tư vấn cải thiện dịch vụ hành chính công trực tuyến đã đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ công trực tuyến tại 3 tỉnh: Hà Giang, Gia Lai, Trà Vinh. Với 2 chuyên đề đó là: Cấp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công dân. Các nội dung được nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ gồm: Các tỉnh đã sẵn sàng ở mức độ như thế nào trong việc cung cấp dịch vụ hành chính điện tử cho công dân; Các dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai ở mức độ như thế nào; những cơ hội và thách thức trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến; Giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng chính phủ điện tử nhằm cung ứng tốt hơn dịch vụ công trực tuyến cho mọi người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa...

Tham gia ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thế giới hiện đại nhưng để người dân dễ tiếp đòi hỏi các cấp chính quyền phải có nhiều thay đổi. Trong đó trước hết cần có sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ngành, làm từ dễ đến khó, từ địa phương có điều kiện kinh tế tốt đến các nơi có điều kiện kinh tế thấp hơn. Về giải pháp cải thiện dịch vụ công trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị cần nâng cấp, quan tâm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đẩy mạnh công tác truyền thông trong nhân dân. Đồng thời mong muốn Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp với tỉnh cải thiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tiếp theo, nhằm góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nguyễn Tâm - Quỳnh Hương


Ý kiến bạn đọc