Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sở TTTT và UBND thành phố ký kết quy chế phối hợp về thực hiện chuyển đổi số

15:24, 23/01/2022

Ngày 21/1, UBND thành phố Hà Giang cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện ký kết quy chế phối hợp

Tại buổi ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị nhấn mạnh: Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực, đó là quá trình thay đổi từ công nghệ truyền thống, bằng cách áp dụng công nghệ mới, nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc. Những lợi ích của chuyển đổi số đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của cán bộ, nhân viên. Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. Lãnh đạo thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông cũng khẳng định Chuyển đổi số là một quá trình phát triển tất yếu, tổng thể và toàn diện, đòi hỏi sự chủ động vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Trong đó, vai trò quản lý nhà nước về công tác Chuyển đổi số thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.

Quy chế phối hợp thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã quy định rõ nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Giang, của Sở Thông tin và Truyền thông, để cùng triển khai tổ chức thực hiện việc Chuyển đổi số đạt được hiệu quả cao. Đồng thời mở ra cơ hội để sự hợp tác và thay đổi tư duy, hành động của tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố trong Chuyển đổi số thực sự đáp ứng mục tiêu chung cho sự phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Tiến Quân (TP Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc