Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội thảo khởi động dự án “Mô hình toàn diện nhằm nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng”

17:48, 28/04/2022

Ngày 28/4, Ban điều hành dự án Plan huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần phối hợp với Văn Phòng Plan vùng Hà Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu khởi động dự án “Mô hình toàn diện nhằm nâng cao năng lực giảm nhẹ rủ do thiên tai dự vào cộng đồng”. Dự có lãnh đạo Sở ngoại vụ; đại diện các sở, ngành và lãnh đạo 2 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận các nội dung chính về: Tình hình thiên tai và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong 5 năm gần đây tại tỉnh Hà Giang; mô hình Trường học an toàn và kết quả thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học; thuận lợi và khó khăn, thách thức trong thực hiện lồng ghép phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai trong Kế hoạch phát triển KT - XH địa phương. Đại diện tổ chức Plan Việt Nam - Văn phòng Hà Giang cũng giới thiệu về Liên minh và Dự án “Mô hình toàn diện nhằm nâng cao năng lực giảm nhẹ rủ do thiên tai dự vào cộng đồng”; định hướng về lồng ghép nội dung người cao tuổi quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; kế hoạch triển khai các hoạt động và cơ chế hợp tác với các bên liên quan trong triển khai dự án tại tỉnh. Thông qua hội thảo nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế của 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần để làm tiền đề phát huy nội lực đối ứng cho các hoạt động của dự án tại cơ sở. Đồng thời, đưa ra giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành chuyên môn liên quan, UBND các xã đối với công tác quản lý và triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động của dự án theo kế hoạch năm tài chính năm 2022./.

Văn Bính- Bình Tài- Quỳnh Hương


Ý kiến bạn đọc