Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, nhi đồng

15:32, 29/04/2022

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1895, ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Quyết định 1895 khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mong muốn sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho TNTN, NĐ trong xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới. Quyết định 1895 xác định 2 mục tiêu tổng quát, 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TNTN, NĐ góp phần xây dựng thế hệ TNTN, NĐ kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao; khơi dậy trong TNTN, NĐ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những mô hình tiêu biểu có thể áp dụng trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Quyết định 1895; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất phương pháp, cách thức cần tập trung thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định 1895.

Thông qua hội nghị, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhận thức, thống nhất trong hành động của các cấp, ngành, địa phương để triển khai thành công chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho TNTN, NĐ trong thời gian tới../.

Hải Tú


Ý kiến bạn đọc