Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết

17:21, 03/05/2022

Mặc dù dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày, nhưng những ngày qua  cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vẫn dành thời gian, tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang bước sang tuần thi thứ 3 – tuần thi cuối cùng. Phát huy kết quả đạt được từ 2 tuần thi trước, mặc dù trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vẫn tích cực tham gia cuộc thi. Trong hơn 1 ngày đầu của tuần thi thứ 3 đã có hàng nghìn người tham gia thi. Để có được kết quả đó, ngoài sự chỉ đạo, vào cuộc tích cực của các Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đều nhận thức ý nghĩa, vai trò mà Cuộc thi mang lại nên đã chủ động tham gia thi tích cực, trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thức ý nghĩa, vai trò mà Cuộc thi mang lại

Với sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tuần thi cuối cùng sẽ góp phần vào thành công chung của Cuộc thi; đạt mục tiêu: Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy tinh cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

Nguyễn Tâm- Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc