Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

15:15, 01/07/2022

Chiều 30/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang, các hội đặc thù của tỉnh và lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận; qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền đạt kết quả cao. MTTQ và các tổ chức CT-XH, lực lượng vũ trang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện công tác dân vận. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, hội nghệ nhân dân gian trong tuyên truyền, vận động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2022, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đơn vị được triển khai nghiêm túc. Qua đó đã làm chuyển biến về nhận thức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân; đồng thời, mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn. 

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn; đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận tại địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến về nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ban dân vận các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, vì vậy Ban Dân vận các cấp và cán bộ làm công tác dân vận phải luôn nêu gương và lấy người dân làm trung tâm, công tác dân vận tốt sẽ tạo sự đồng lòng trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân... qua đó tạo thành sức mạnh tổng hợp. Ngoài ra, cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần xác định rõ nhiệm vụ quan trọng, phù hợp để tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở địa phương, đơn vị; tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội để đồng hành với tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển./.

Văn Bính- Hải Hà

 


Ý kiến bạn đọc