Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Hải Hà

16:03, 03/07/2022

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty CP Hải Hà tại Cụm công nghiệp Nam Quang, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Tổng tiền phạt là gần 500 triệu đồng.

Công ty CP Hải Hà đã xả nước thải ra môi trường vào ngày 10/5/2022 có lưu lượng 183m3/ngày

Quyết định chỉ rõ, Công ty CP Hải Hà đã xả nước thải ra môi trường vào ngày 10/5/2022 có lưu lượng 183m3/ngày, các thông số kỹ thuật về ô nhiễm vượt giới hạn tối đa cho phép. Căn cứ Nghị định số 155 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hải Hà tổng số tiền phạt 459 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty buộc rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải sản xuất bảo đảm nước thải xả ra môi trường đạt tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh ra QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hải Hà tổng số tiền phạt 459 triệu đồng

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Bắc Quang, Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Quang kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định đối với Công ty CP Hải Hà.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày.

Tuấn Quỳnh


Ý kiến bạn đọc