Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh

16:44, 27/11/2021

Sáng ngày 27.11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự họp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

1

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp

Tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 2 báo cáo và 1 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo số 406 ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo số 404 ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hà Giang kèm theo Tờ trình số 34 ngày 20/11/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ngoài ra tại Kỳ họp lần này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ trình, xem xét thông qua 1 Báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại buổi thẩm tra.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các dự thảo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc cần chỉnh sửa thể thức trình bày nội dung báo cáo thẩm tra rõ ràng, cụ thể hơn. Ngoài ra, đề nghị Ban cần xây dựng và đánh giá phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 đối với lĩnh vực dân tộc - tôn giáo; đánh giá sâu hơn, bao quát hơn về trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các chương trình, dự án của chính sách dân tộc; việc tác động của dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng đến đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ đối với người dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đối với báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần nâng cao chất lượng báo cáo.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại buổi họp thẩm tra của Ban

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi thẩm tra. Đối với các nội dung chưa cụ thể, Ban sẽ đề nghị UBND tỉnh bổ sung và tiến hành xác minh để bổ sung vào báo cáo./.

Lan Phương( HĐND tỉnh)


Ý kiến bạn đọc