Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các ngành của tỉnh

15:19, 29/11/2021

Ngày 29/11, HĐND tỉnh tổ chức giám sát UBND tỉnh và các Ngành cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát UBND tỉnh

HĐND tỉnh thực hiện giám sát UBND tỉnh và các sở, ngành.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 46 của UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2021 trong bối cảnh, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn, với những nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, chung sức của toàn hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những điểm sáng với những kết quả đạt được khá tích cực. Ước thực hiện cả năm 2021, có 23/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh và chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu nêu rõ vấn đề thực tế tại cơ sở, như: Một số chỉ tiêu phát triển KT – XH không đạt kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch các khu chức năng trong khu kinh tế hàng năm hạn hẹp nên quỹ đất phát triển theo quy hoạch được duyệt còn hạn chế, ảnh hưởng đến kích cầu thu hút đầu tư. Hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế biên mậu chưa đồng bộ; nhiều doanh nghiệp, HTX phải giải thể hoặc ngừng hoạt động; kết cấu hạ tầng lưới điện ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa còn thiếu; quản lý, bảo vệ rừng nhiều nơi chưa tốt; đề án cải tạo vườn tạp một số nơi chưa hiệu quả; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đối với các xã đạt chuẩn năm 2021 còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đề nghị trong năm 2022, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo trọng tâm về một số lĩnh vực như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng các công trình đầu tư công, tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công; quan tâm chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 58 quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ; hỗ trợ phát triển bền vững cây cam Sành và hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; rà soát lại các tiêu chí của các xã đã hoàn thành NTM; tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch và đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19./.

Đình Anh- Hải Hà


Ý kiến bạn đọc