Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII

15:15, 28/11/2021

*Chiều ngày 28/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự họp có đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành liên quan.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Kỳ họp này Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 lĩnh vực văn hoá - xã hội; Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn của vận động viên thể thao hệ đào tạo tập trung tại Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban VHXH cơ bản nhất trí và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nói chung, lĩnh vực văn hoá xã hội nói riêng và nhất trí với những khó khăn, tồn tại, hạn chế, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2022 đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh. Đối với 02 dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên thảo luận tại cuộc họp

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đề nghị Ban cần đánh giá kỹ hơn các nội dung liên quan đến lĩnh vực VHXH như: Về văn hoá, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở trường học, các giải pháp về lĩnh vực chuyển đổi số, học tập qua mạng Internet; giáo dục kiến thức phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh;  trình độ chuyên môn của giáo viên; đánh giá thêm về hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng; quản lý tình trạng sinh con thứ 3, tự tử. Về y tế, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế. Về du lịch, cần làm tốt công tác quản lý dịch bệnh của du khách trên địa bàn tỉnh; đánh giá sâu hơn hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh thông qua các nền tảng sốnhư việc tổ chức lễ hội ruộng bậc thang, lễ hội hoa tam giác mạch,..; Ngoài ra cần đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ hoặc có các phương án xây dựng các thiết chế văn hoá theo lộ trình để đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh; tiếp tục quan tâm kéo điện lưới quốc gia, phủ sóng mạng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đánh giá thêm về chế độ chính sách cho người dân ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới như chế độ học sinh, bảo hiểm y tế,… Đối với 2 Tờ trình của Ban, các đại biểu đề nghị Ban cần phối hợp với ngành tài chính chỉnh sửa lại cho phù hợp trước khi trình Kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo trình Kỳ họp thứ tư.

Hoàng Huyền - Lan Phương(HĐND tỉnh)

*Ngày 28/11, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự cuộc họp có các đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Vịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra 3 báo cáo của UBND trình tại Kỳ hợp thứ Tư, gồm: báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021, giải pháp thực hiện năm 2022; báo cáo về tài chính nhà nước năm 2020. Báo cáo kết quả thẩm tra 13 dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tại cuộc họp các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đồng thời, tham gia ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp như: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, phân tích rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA chậm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; có giải pháp xử lý dứt điểm số nợ khó thu; rà soát, thu hồi các dự án đầu tư không hiệu quả; đầu tư hệ thống y tế cơ sở đồng bộ; kế hoạch xây dựng NTM năm 2022 phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều. Triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”.

Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu dự họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phân tích cụ thể nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung bất cập như: công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật chưa hiệu quả, để dịch bệnh kéo dài; mạng Internet, điện lưới, đường giao thông vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, tình trạng chậm triển khai các dự án đầu tư. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh giải trình về tiến độ thu tiền sử dụng đất; có giải pháp xử lý dứt điểm số nợ khó thu; nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án.

Kết luận cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan điều chỉnh nội dung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định./.

Phương Duyên- Văn Bính

*Chiều ngày 27.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp thẩm tra

Tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 12 văn bản gồm 08 báo cáo và 04 dự thảo Nghị quyết, trong đó có: Báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham; Báo cáo về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại phiên họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với dự thảo thẩm tra của Ban Pháp chế, đồng thời đề nghị báo cáo cần được chỉnh sửa lại bố cục, bổ sung thêm nhiều thông tin và có đánh giá kỹ hơn những khó khăn, vướng mắc và phương hướng trong thời gian tới cho một số nội dung như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xuất nhập cảnh; phòng, chống tham nhũng; kiện toàn bộ máy chính quyền; hiệu quả của việc bố trí công an chính quy; công tác phòng chống dịch covid-19 trên các tuyến biên giới; vấn đề an ninh trật tự nông thôn;việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; những tồn tại, hạn chế sau giám sát để từ đó đưa ra các kiến nghị sau giám sát. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp

Hoàng Huyền - Lan Phương( HĐND tỉnh)

 

 


Ý kiến bạn đọc