Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hiệu quả từ chuyển đổi số ở Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình

17:20, 15/01/2022

Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và đáp ứng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong năm 2021 Chi cục thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình đã chủ động triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; triển khai hoàn thuế điện tử. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị

Là kế toán của Công ty TNHH MTV Việt An huyện Bắc Quang, đối với chị Nguyễn Thị Như Ngọc việc ngành thuế thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Không phải trực tiếp đến cơ quan thuế, ngồi tại công ty để khai thuế và nộp thuế điện tử, điều này giúp cho công ty tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch. Điều này còn góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lợi ích từ đẩy mạnh chuyển đổi số của Chi cục thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Thay vì phải đến cơ quan thuế khai báo, làm rất nhiều các thủ tục giấy tờ để chứng thực mới có thể nộp thuế. Nộp thuế điện tử cắt được toàn bộ các thủ tục giấy tờ này, người nộp thuế chỉ cần ngồi ở nhà hoặc ở bất cứ đâu nơi có thiết bị điện tử có kết nối internet là đã có thể nộp được thuế. Đồng thời, có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp thuế điện tử đã nộp. Điều này giúp người nộp thuế có thể kiểm tra, kiểm soát tình hình nộp thuế của doanh nghiệp mình bất cứ khi nào. Đối với cơ quan thuế, khi đẩy mạnh chuyển đổi số, khai và nộp thuế điện tử giúp cán bộ ngành thuế cắt bỏ được nhiều công đoạn và áp lực công việc giảm đi rất nhiều, hiệu suất công việc cao hơn. Đặc biệt là đảm bảo an toàn trong công tác quản lý; Kiểm soát tình trạng nộp thuế dễ dàng theo từng ngày từng giờ, giảm tình trạng xử lý các thông tin sai lệch xuống mức nhỏ nhất.

 
 

Trong năm 2021, Chi cục thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình đã tiếp nhận hơn 4.500 các loại hồ sơ khai thuế và các loại báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng hóa đơn của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, phải thực hiện nộp, trong đó: 100% kê khai thuế qua mạng internet và đăng ký kê khai điện tử; nộp thuế điện tử 258/264 DN, HTX, đạt 97,7%; trong năm các DN, HTX trên địa bàn thực hiện nộp thuế bằng phương điện tử 505 lượt chứng từ điện tử trên 78 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần tăng thu NSNN trên địa bàn quản lý, tại huyện Bắc quang thu thuế và phí đạt 102,3%; tại huyện Quang Bình đạt 115% so với chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và huyện giao.

Việc chủ động đẩy mạnh chuyển đối số đã giúp Chi cục thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước./.

Đình Anh


Ý kiến bạn đọc