Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị tổng kết toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng

16:56, 13/01/2022

Ngày 13/1, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Hà Giang; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành, Ban tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy.

Hội nghị tổng kết toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác; hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, các chức danh lãnh đạo Nhà nước đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong năm đã kết nạp trên 56.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong cả nước lên trên 5,2 triệu đảng viên, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện giảm hơn 762.800 biên chế so với tổng biên chế năm 2015, tương đương giảm 20,9%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tại tỉnh Hà Giang năm 2021, toàn ngành xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, ban hành trên 150 văn bản các loại liên quan đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng. Trong đó nổi bật nhất là đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành 14 Chỉ thị, Nghị quyết và Đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; nâng cao chất lượng Đảng viên, đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021-2025. Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Trong năm đã kết nạp được gần 2.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 72.000 đồng chí.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai yêu cầu năm 2022 toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21 tại Hội nghị lần thứ 4, BCH T.Ư khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó thực hiện hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Tâm- Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc