Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

18:50, 18/01/2022

Chiều  18/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hà giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Điểm cầu tỉnh Hà Giang

Mục tiêu tổng thể của Đề án là: phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

Bí thư tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao về giá trị thực tiễn của Đề án, xác định Đề án Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc. Đề cao ứng dụng Đề án dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ điều hành tại ngành, địa phương mình. Việc ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg để triển khai Đề án có thể được coi là một mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ trong việc tạo nền móng cho việc phát triển, khai thác tài nguyên dữ liệu dân cư được hiệu quả trên quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ra mắt tổ công tác triển khai đề án

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số nhấm mạnh: Việc triển khai Đề án Dữ liệu dân cư nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đây là cơ hội để các bộ, ngành tiếp cận ứng dụng bộ dữ liệu gốc này để thực hiện nhiệm vụ, nhất là Bộ Công an trong công tác An ninh quốc gia và phòng chống tội phạm. Tầm quan trọng của Đề án là ứng dụng CNTT trong quản lý công dân liên Bộ, quản lý định danh cá nhân; Giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính giúp đẩy mạnh phát triển đất nước; Giảm phiền hà, chống tiêu cực trong cải cách hành chính. Đề nghị các tỉnh thành lập Tổ công tác triển khai Đề án. Bí Thư, Chủ tịch các tỉnh, thành đôn đốc, giám sát Tổ công tác ở địa phương triển khai đồng bộ có hiệu quả. Các bộ xây dựng kế hoạch công tác gắn với chuyển đổi số, ứng dụng dựa trên bộ dữ liệu do Bộ Công an tổng hợp và quản lý. Các ngành triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị tiến hành ra mắt Tổ công tác triển khai Đề án gồm 16 thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng. Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Đề án. Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Nguyễn Tâm - Hoài Nam


Ý kiến bạn đọc