Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quản lý quỹ đất thuộc khu vực Chiêu Lầu Thi

13:14, 06/05/2022

Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư, tại khu vực Chiêu Lầu Thi. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đến thu hút đầu tư thuộc khu vực Chiêu Lầu Thi.

Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hoàng Su Phì đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì. Hiện nay quỹ đất phục vụ cho công tác thu hút các dự án đầu tư tại khu vực Chiêu Lầu Thi, thuộc địa phận xã Hồ Thầu gồm có 17 lô đất, diện tích trên 2.131 ha, gồm: 7 lô đất diện tích trên 34 ha chưa có nhà đầu tư, 8 lô đất diện tích gần 147 ha đã có nhà đầu tư, 1 dự án xã hội hóa diện tích 0,15 ha và 1 dự án diện tích 1.950 ha đã có nhà đầu tư nhưng không triển khai thực hiện. Đối với huyện Xín Mần, vị trí đất thu hút đầu tư tại khu vực Chiêu Lầu Thi, thuộc địa phận xã Thu Tà, với diện tích khoảng 100 ha. Hiện trạng sử dụng là đất rừng phòng hộ. Dự kiến quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Được đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra khu vực đỉnh Chiêu Lầu Thi.

2 Huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần kiến nghị cần có quy hoạch chi tiết về quy hoạch của huyện để tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư. Các sở, ngành của tỉnh giúp hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chủ trương đầu tư, mục đích sử dụng đất; giới thiệu nhà đầu tư đến địa bàn. Đưa toàn bộ diện tích đất quy hoạch thu hút đầu tư thuộc địa phận xã Thu Tà và địa phận Hoàng Su Phì vào một dự án chung thu hút đầu tư; đầu tư làm các tuyến đường kết nối để tạo thuận lợi cho việc di chuyển….

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ khu vực Chiêu Lầu Thi.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Khu vực Chiêu lầu thi là nơi có cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm, nét văn hóa truyền thống nguyên sơ. Đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đề nghị các sở, ngành và 2 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên địa bàn. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát cụ thể từng dự án; thống nhất với các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư. Tiến hành khảo sát, tính toán cụ thể về những dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, tham mưu cho tỉnh chấp thuận đầu tư theo đúng quy định. Yêu cầu tất cả các dự án đầu tư phải có sự chấp thuận của tỉnh. Giao cho 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần phối hợp với ngành chức năng xác định rõ diện tích rừng, chủ quản lý rừng thuộc khu vực Chiêu Lầu Thi để quản lý một cách chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quản lý đất đai tại khu vực đỉnh Chiêu Lầu Thi

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ quy hoạch 3 loại rừng thuộc khu vực Chiêu Lầu Thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị các xã thuộc khu vực Chiêu Lầu Thi rà soát các hộ thuộc vùng quy hoạch, kiểm tra, hướng dẫn các hộ làm nhà, làm các công trình phụ trợ phù hợp, không phá vỡ cảnh quan, kiến trúc. Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo tồn nét văn hóa trong cộng đồng các dân tộc. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì xây dựng quy hoạch chi tiết, cụ thể khu vực Chiêu Lầu Thi, mang tính lâu dài để quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xác định, thống nhất về hiện trạng đất nông nghiệp. Các ngành, đơn vị nêu cao trách nhiệm tham mưu cho tỉnh giải pháp để khai thác được tiềm năng du lịch khu vực này./.

Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc