Tìm kiếm

Đoàn đại biểu Quốc Hội Hà Giang qua các nhiệm kỳ với những đóng góp đổi mới

06/01/2016 4:46:36 CH

Cách đây tròn 70 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I nước CH XHCN Việt Nam diễn ra như một mốc son chói lọi. 70 năm hình thành và phát triển với 13 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan ...

Đổi mới tư duy, phương thức lãnh, chỉ đạo  - Nhìn từ nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đổi mới tư duy, phương thức lãnh, chỉ đạo - Nhìn từ nhiệm kỳ 2010 - 2015

05/10/2015 12:00:00 SA

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những lĩnh vực nổi bật là việc đổi mới tư duy, phương thức lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp. Công tác lãnh chỉ đạo theo hướng trực tiếp, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức viên chức được đổi mới, chống quan liêu, tiêu cực, phiền hà trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Từ sự đổi mới tư duy, phương thức lãnh chỉ đạo, Hà Giang đã có bước phát triển toàn diện hơn, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền không ngừng được nâng lên.
Hà Giang phấn đấu đến năm 2020 thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn
Hà Giang phấn đấu đến năm 2020 thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn

25/09/2015 12:00:00 SA

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các, bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã vượt khó với quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.
Bài học về tận dụng thời cơ
Bài học về tận dụng thời cơ

19/08/2015 12:00:00 SA

Thời cơ là thời gian, điều kiện, hoàn cảnh chủ quan, khách quan thuận lợi để tiến hành thắng lợi một sự việc. Còn nguy cơ là tình thế có thể gây ra những biến cố lớn tai hại. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thành quả của khoa học, nghệ thuật cách mạng và khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Một trong những điểm đặc sắc nhất trong khoa học, nghệ thuật ấy là chớp được thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, giành thắng lợi nhanh và trọn vẹn. Bài học về chớp thời cơ, đẩy lùi nguy cơ đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong 70 năm qua và vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận cũng như thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Ngành Tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Ngành Tuyên giáo làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

01/08/2015 12:00:00 SA

Năm 2015 là năm đất nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng, thu hút được sự quan tâm của toàn thể mọi giai cấp, tầng lớp và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua được phát động trên tất cả các lĩnh vực thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Trong các phong trào đó, có phần đóng góp tích cực của những người làm công tác tuyên truyền – khoa giáo của tỉnh
UBKT Tỉnh ủy  tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước
UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước

07/07/2015 12:00:00 SA

Ngày 6/7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.
Đảng bộ khối doanh nghiệp - Một nhiệm kỳ nhìn lại
Đảng bộ khối doanh nghiệp - Một nhiệm kỳ nhìn lại

02/07/2015 12:00:00 SA

Trong năm năm qua cùng với cấp ủy đảng các cấp, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Giang với đội ngũ đảng viên là các doanh nhân năng động, sáng tạo, hoạt động ở các lĩnh vực đã đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Mèo Vạc - Một nhiệm kỳ nhìn lại
Mèo Vạc - Một nhiệm kỳ nhìn lại

30/06/2015 12:00:00 SA

Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc lần thứ 17 có chủ đề là: “Đoàn kết – Đổi mới – Đột phá - Xóa đói, giảm nghèo bền vững - Ổn định – Phát triển”. Với mục tiêu đến năm 2015 là ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới quốc gia, chú trọng phát triển nông - lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch, từng bước quy hoạch và hình thành các cụm dân, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm, đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội… củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện và hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Đảng bộ Quân sự tỉnh sau một nhiệm kỳ
Đảng bộ Quân sự tỉnh sau một nhiệm kỳ

26/06/2015 12:00:00 SA

Nhiệm kỳ 2010- 2015, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Quân khu II và Tỉnh uỷ Hà Giang, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố và Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Yên Minh - Những thành tựu nổi bật sau một nhiệm kỳ
Yên Minh - Những thành tựu nổi bật sau một nhiệm kỳ

25/06/2015 12:00:00 SA

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nền KTXH của huyện Yên Minh đã có những bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch dần theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, bước đầu hình thành những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Báo chí Hà Giang với công tác tuyên truyền ĐH Đảng các cấp
Báo chí Hà Giang với công tác tuyên truyền ĐH Đảng các cấp

23/06/2015 12:00:00 SA

Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng năm nay diễn ra trong không khí nô nức, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 90 năm, phát huy sức mạnh và truyền thống của nền Báo chí Cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang, miền cực Bắc xa xôi của Tổ quốc cũng luôn không ngừng nỗ lực, vượt khó để góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương, trong đó có công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

19/06/2015 4:46:47 CH

Ngày 18/6, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư TT tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo; Ban Tổ chức tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
1...111213

Du lịch Hà Giang

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/