Tìm kiếm

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Cập nhật 28/09/2015

Sáng ngày 28/9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng: Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư; Hà Ban, Phó trưởng Ban tổ chức T.Ư; Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và các tỉnh bạn. Đại hội còn vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị; các bộ, ngành T.Ư và nhiều tỉnh bạn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đoàn chủ tịch. Dự Đại hội có Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 325 đại biểu, chính thức đại diện cho hơn 60.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, báo công trước Anh linh
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy
Trước giờ diễn ra Đại hội, đoàn đại biểu về dự Đại hội đã dâng hương, báo công trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy. Trước Anh linh của Bác, Đảng bộ tỉnh Hà Giang nguyện sẽ đoàn kết, thống nhất cao để tạo thành một khối vững chắc. Tiếp tục học tập và làm theo những điều Bác căn dặn, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội
Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu bật những kết quả nổi bật trong công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Có được kết quả đó trước hết phải kể đến sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư; sự đoàn kết nhất trí cao, mạnh dạn đổi mới tư duy và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ với mục tiêu đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Với tinh thần nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đồng chí Triệu Tài Vinh Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khai mạc Đại hội
Tiếp đó Đại hội đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020. Báo cáo nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước; văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 17,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 41,8% năm 2010 xuống còn 17,9% năm 2015. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Đến nay toàn Đảng bộ có 917 tổ chức cơ sở đảng tăng 36 tổ chức so với năm 2010 với tổng số trên 60.600 đảng viên tăng 11.500 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được phát huy.

Các cháu thiếu nhi chào mừng Đại hội.
Đánh giá kết quả thực hiện 4 đổi mới 8 đột phá 15 chương trình trọng tâm đã được cấp ủy, chính quyền lãnh chỉ đạo quyết liệt với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều đổi mới, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh chỉ đạo Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Từng cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Nhờ đó phương thức lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ngày càng được đổi mới theo hướng trực tiếp, sâu sát, có trọng điểm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, cơ cấu chậm chuyển dịch, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội còn thiếu và yếu kém, thiếu tính liên kết vùng; kết quả thực hiện một số chương trình trọng tâm, đề án của tỉnh còn đạt thấp so với mục tiêu đề ra; công tác giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân kết quả đạt được còn thấp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, một số chỉ số trong cải cách hành chính chậm được cải thiện.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Với Chủ đề “ Tiếp tục nâg cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến hết năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu. Có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chủ quyền Quốc gia được giữ vững. Đại hội cũng đề ra 2 khâu đột phá và 5 Chương trình trọng tâm là: Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ và xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống cho phát triển nhanh và bền vững; đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất. 5 Chương trình trọng tâm là: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thon mới; phát triển dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo; phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững; phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm.
 
Đồng chí Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư bày tỏ niềm vui khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng phân công về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, mạnh dạn đổi mới trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong 5 năm qua. Ghi nhận những kết quả toàn diện mà tỉnh đã đạt được đặc biệt là trên các lĩnh vực du lịch, xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng được quan tâm; hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cả hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận kỹ về những hạn chế, yếu kém từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Nhận định tình hình trên thế giới, trong nước và vùng trung du miền núi phía Bắc trong thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi song cũng đan xen không ít khó khăn cho tỉnh Hà Giang, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đề nghị tỉnh cần: Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và mối liên kết trong vùng Đông – Tây bắc để từ đó đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để ưu tiên nguồn lực, tập trung tổ chức thực hiện. Đầu tư theo chiều sâu vào một số lĩnh vực đột phá đã xác định. Tăng cường công tác đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của T.Ư, đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư để phấn đấu đến hết năm 2020 đưa Hà Giang ra khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn.
 

Các đồng chí Hà Thị Khiết, Triệu Tài Vinh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo
tỉnh với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan. 
Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh cần xây dựng bước đi, lộ trình thích hợp để tổ chức thực hiện, trong quá trình đó T.Ư Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành T.Ư sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm giúp Hà Giang tiếp tục phát triển. Một nhiệm vụ rất quan trọng tại Đại hội là lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết đề nghị các đại biểu cần bám sát vào hướng dẫn của T.Ư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ để bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới.

 

Trích bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Khiết,Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi những tình cảm thân thiết và lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ; 325 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 60 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh và các quý vị khách quý về dự Đại hội. Chúc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Qua theo dõi tình hình Hà Giang, đặc biệt là dự cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về công tác chuẩn bị các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 15-7-2015 tại Hà Nội, tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XV trình Đại hội.

Nhìn lại, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực....

Những thành tựu quan trọng mà tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước đưa Hà Giang ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Những kết quả đó đã khẳng định trong những năm qua, Đảng bộ Hà Giang đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và bên ngoài có hiệu quả.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; bày tỏ niềm tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ tạo ra bước phát triển mới, đi lên mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

Thưa các đồng chí,Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV còn một số hạn chế, yếu kém, cần được phân tích, đánh giá đúng mức, đó là:

Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn, so với các địa phương ở miền núi phía Bắc, còn là một tỉnh nghèo; quy mô kinh tế nhỏ, tăng trưởng chậm; bình quân GDP đầu người còn thấp, mới đạt khoảng 45% so với mức bình quân chung của cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các công trình thủy lợi nhỏ và vừa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển. Một số chỉ tiêu của Đại hội đề ra chưa đạt và đạt thấp. Chỉ số năng lực cạnh tranh thấp.

Chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, chế biến khoáng sản, lâm sản, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; hoạt động liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc và với các địa phương trong cả nước còn hạn chế.

Các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thầy thuốc ở cơ sở và các xã khó khăn, xã biên giới còn nhiều bất cập; số xã, huyện đặc biệt khó khăn còn nhiều; tỷ lệ nghèo đói, tái nghèo vẫn ở mức cao.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tuy được quan tâm xây dựng nhưng vẫn còn thiếu hút. Công tác cải cách hành chính và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI được tiến hành sau khi Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI cần tiếp tục thảo luận sâu sắc và thiết thực để đóng góp được nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2015 – 2020), tôi cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo Chính trị. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang bước vào nhiệm kỳ mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Với chủ đề Đại hội là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”, Báo cáo Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Để đạt được mục tiêu đó, trong điều kiện của một tỉnh còn khó khăn, đòi hòi phải có sự phấn đấu và nỗ lực rất cao, tạo sự phát triển đột phá trong 5 năm tới.

Trên tinh thần đó, tôi xin nêu một số nội dung mang tính chất gợi mở để Đại hội tập trung thảo luận:

Thứ nhất: Để thực hiện 2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm; tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8% năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 2.500 – 3.000 tỉ đồng; giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 4%; “đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn” đòi hỏi Đảng bộ tỉnh cần xác định rõ vị trí, thời cơ, thách thức, tiềm năng, lợi thế và mối tương quan với các địa phương khác trong vùng với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phải có các giải pháp mang tính đột phá, phát huy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển; tập trung đầu tư chiều sâu vào một số lĩnh vực quan trọng đã xác định.

Thứ hai: Hà Giang cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, các thành phần kinh tế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh; chú trọng phát triển cây chè, cam, cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, chế biến khoáng sản và lâm sản. Quan tâm đúng mức tới phát triển kinh tế biên mậu gắn với thị trường; phát triển du lịch đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Thứ ba: Để Hà Giang phát triển, cần tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 8-7-2013. Cần có các đề án, dự án cụ thể, bước đi, lộ trình thích hợp và giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện. Chú trọng liên kết vùng, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông nội tỉnh và các tỉnh trong vùng; tích cực đề xuất và có giải pháp hiệu quả thực hiện Kết luận số 71 – KL/TW, ngày 24 - 9 – 2013 của Ban Bí thư. Thông báo số 94- TB/VPTW kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Hà Giang, ngày 27. 8.2014.

Thứ tư: Đổi mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ, giảm nghèo bền vững; giảm nhanh xã nghèo, huyện nghèo, bảo đảm an sinh xã hội để đạt mặt bằng phát triển chung trong vùng và cả nước.

Thứ năm: Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xác định rõ Hà Giang là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân tộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có đa dân tộc sinh sống, trong đó, số lượng đồng bào dân tộc Mông lớn nhất cả nước, do vậy, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm giữ vững ổn định tình hình, không chủ quan, bị động. Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; quan tâm chính sách dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, chăm lo vùng khó khăn, vùng biên giới; xây dựng văn hoá thôn, bản gắn với xây dựng Nông thôn mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Thứ sáu: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc 5  năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thấy hết những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định hướng đi lên cho tỉnh nhà trong 5 - 10 năm tới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội cũng như bản thân công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát cơ sở, bám sát thực tế, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều hoặc làm trước nói sau; phân công các đồng chí trong cấp ủy cụ thể, rõ ràng từng việc, từng địa bàn, đồng thời phải luôn luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao công tác vận động nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thật sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Mặt khác, cần tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh các biểu hiện quan liêu, bè phái, cục bộ địa phương, xây dựng nội bộ trong Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất, tất cả vì Hà Giang phát triển trong tương lai.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao và sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Hà Giang và đóng góp vào sự thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu của cấp uỷ mới vừa thể hiện được tính liên tục, kế thừa, vừa thể hiện sự đổi mới, phát triển, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, có đầy đủ năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Nhiệm vụ Đảng bộ Hà Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là rất to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, kế thừa thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của vùng Trung du miền núi phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với truyền thống đoàn kết, cách mạng và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ XVI (2015 – 2020), Hà Giang sẽ tận dụng được thời cơ, thuận lợi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, xứng đáng là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm cùng cả nước, vì cả nước thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tỉnh Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.

Trước khi dừng lời, tôi kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thắng lợi mới.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Diễn văn khai mạc của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy

Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, của dân tộc: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng, vinh dự được đón nhận Lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lẵng hoa của Đảng ủy Công an T.Ư, lẵng hoa của đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các đồng chí: Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm, Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GT – VT; đồng chí Lê Văn Lân, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH – CN; đồng chí Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Chính ủy Quân khu II. Đặc biệt, Đại hội nhiệt chào mừng các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; chuyên viên của các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư trong nhiều năm qua đã trực tiếp theo dõi và giúp đỡ tỉnh Hà Giang, một lần nữa đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí.

Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Giang, tôi xin trân trọng giới thiệu, đồng chí Phạm Đình Di, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy – nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hà Giang; đồng chí Hoàng Văn Vương, Nguyễn Trần Bắc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Kim Xuyến Lượng, Triệu Đức Thanh, Đỗ Trọng Quý, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Viết Xuân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ, các Mẹ Việt nam Anh hùng..., các đồng chí đã đến dự, động viên, theo dõi, cổ vũ Đại hội (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng)!Đại hội xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 60 nghìn đảng viên của trên 6.000 tổ chức cơ sở Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Một lần nữa, đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu, các khách quý đã đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người đã đưa dân tộc Việt Nam ta sánh vai cùng với các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam ta, là ngọn đèn soi đường, là kim chỉ nam dẫn lối cho chúng ta trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển.

Tại Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn các chiến sĩ cộng sản kiên trung, các Anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, sự giúp đỡ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ giúp đỡ của các địa phương trong cả nước đối với tỉnh Hà Giang trong suốt những năm qua.

Đại hội trân trọng và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ của cả nước trong nhiều năm qua đã quan tâm cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vượt qua chính mình cho phát triển; Đại hội cảm ơn cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng và quyết định sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Tỉnh Hà Giang bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chung của thế giới cũng như trong nước và thách thức riêng có của tỉnh Hà Giang, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm từ đó đã thu được kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực được Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao. Kết quả cụ thể nổi bật đó là:

Kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững hơn. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dân chủ xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác xây dựng Đảng toàn diện, niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Đây là những nền tảng quan trọng tạo cơ sở và làm tiền đề quan trọng vững chắc cho sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tới.Kính thưa Đại hội!Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI có ý nghĩa rất quan trọng, là sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới nhanh và vững chắc, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Đảng bộ tỉnh sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, 25 năm thực hiện cương lĩnh chính trị của Đảng, 70 năm xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, Đại hội lần này sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện, thực chất, sâu sắc về những ưu điểm; những hạn chế, yếu kém và phân tích làm rõ những nguyên nhân cũng như trách nhiệm để rút ra những bài học kinh nghiệm của 5 năm qua có tác động cho Hà Giang phát triển trong 5 năm tới. Từ đó quyết định đúng đắn, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Đại hội quyết định ngày hôm nay.

Đại hội sẽ thảo luận thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khoá XV trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV; Báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Đại hội cũng sẽ xem xét, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu cho ý chí phấn đấu vì một Hà Giang phát triển, người có bản lĩnh trí tuệ và năng lực lãnh đạo và kiên quyết thực hiện tốt việc giữa nói và làm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh; Đại hội chúng ta còn thể hiện lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Với chủ đề của Đại hội lần này là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, tiềm năng của địa phương phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”, vừa là thể hiện ý chí thống nhất, quyết tâm cao; vừa là động lực xuyên suốt vượt qua mọi khó khăn thách thức vượt qua chính mình, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển, vươn lên sánh vai với các tỉnh bạn trong khu vực, xứng đáng với niềm tin của Trung ương Đảng và nhân dân cả nước cũng như sự kỳ vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; xây dựng hình ảnh về một tỉnh Hà Giang tươi đẹp, đáng sống, xứng đáng là phên dậu vững chắc nơi biên giới địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

Với tình cảm và trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ để tập trung nghiên cứu, quyết định những vấn đề hệ trọng của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc Đại hội thành công !

 


 
Tuấn Quỳnh – Ngọc Hải

 

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/