Tìm kiếm

Hà Giang đẩy mạnh các phong trào thi đua

Cập nhật 11/06/2018

Mùa xuân năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến to lớn cho cách mạng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 70 năm đã trôi qua, nhưng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đầy tính hiện thực, luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Trên tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang phát động, triển khai sâu rộng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực cổ vũ to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai có hiệu quả 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, phong trào thi đua những năm đầu nhiệm kỳ đã thu được những kết quả khả quan. Năm 2017, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai các phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”, phong trào “Dồn điền đổi thửa” để quy hoạch vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, trồng ngô, đậu tương hàng hóa, rau đậu các loại; thi đua thực hiện “Mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn điển hình trong phát triển kinh tế”, tập trung tổ chức lại sản xuất cho nhân dân, phát triển cây dược liệu, nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả... Qua đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Với đề án “Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa” và mục tiêu phát triển các gia trại chăn nuôi, toàn tỉnh đã hình thành 836 gia trại chăn nuôi, trong đó có trên 600 gia trại chăn nuôi đại gia súc. Trồng rừng được trên 8.220 ha, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,5%. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 23 xã.

Toàn tỉnh đã hình thành 836 gia trại chăn nuôi, trong đó có trên 600 gia trại chăn nuôi đại gia súc
Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng đã có nhiều đổi mới, phát huy được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp. Công tác vận động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương được tổ chức gắn liền với việc tổ chức các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh, tổ chức gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh tham gia triển lãm, hội chợ... Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu có bước đột phá. Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi, quảng bá du lịch được đổi mới cả về nội dung, hình thức, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng cao. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân” gắn với thực hiện “12 điều y đức trong đội ngũ y bác sỹ” được ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế triển khai sâu rộng. Phong trào thi đua “Phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Hà Giang với quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, kiến tạo vì người dân và doanh nghiệp, do đó công tác cải cách hành chính được tập trung thi đua đẩy mạnh ở các nội dung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết và thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Năm 2017, Hà Giang đã thực hiện cắt giảm với tổng số 598 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết trung bình đạt khoảng 30%. Toàn tỉnh có 20 sở, ngành thực hiện việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, có 100% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa. Hình thức họp trực tuyến đã triển khai ở cả ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và bước đầu Hà Giang đã triển khai thiết kế Khung kiến trúc chính quyền điện tử. Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của Hà Giang tạo bước đột phá từ vị trí cuối bảng vươn lên đứng ở vị trí tốp 10 trong 63 tỉnh thành của cả nước. Với sự đổi mới về tư duy, quyết tâm chính trị cao và cách làm sáng tạo, các phong trào thi đua ái quốc của tỉnh Hà Giang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực cổ vũ to lớn trên khắp các địa phương, đơn vị.
70 năm kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm1948. Đối với địa bàn tỉnh miền núi biên giới địa đầu cực Bắc của tổ quốc Hà Giang, đặc biệt lại là địa phương vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm, căn dặn 8 lời dạy thiêng liêng đối với đồng bào các dân tộc rẻo cao, Lời kêu gọi thi đua ái quốc càng có ý nghĩa, là lời kêu gọi của lòng yêu nước và tinh thần vượt khó vươn lên. Cụ thể hóa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, cũng như 8 lời Người căn dặn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, bộ mặt nông thôn miền núi tỉnh Hà Giang đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đời sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tỉnh Hà Giang xác định, trong giai đoạn mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục tập trung chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm, quyết tâm xây dựng Hà Giang phát triển”./.  
Hương Giang- Văn Thao
 
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/