Tìm kiếm

Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cập nhật 19/06/2018

Sáng ngày 19/6, tại hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018- 2023. Tham dự Đại hội về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Triệu Tài Vinh – Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh Ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn – Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó bí thư Tỉnh ủy. Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai và 235 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4,9 vạn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh


Toàn cảnh Đại hội
 Nhiệm kỳ 2013 - 2018, công đoàn các cấp và công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Hiện toàn tỉnh có hơn 4,9 vạn công nhân viên chức người lao động. Cụ thể: trong tổng số 26 chỉ tiêu phấn đấu có 11 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu đạt từ  80% - 99%, 1 chỉ tiêu đạt 60%; Công tác tư vấn pháp luật của công đoàn được tăng cường, qua đó trong 5 năm qua đã tư vấn pháp luật cho gần 1.200 lượt đoàn viên; Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được các cấp công đoàn chú trọng; Chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai đem lại lợi ích thiết thực như: đã vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Hà Giang, với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ làm nhà ở cho 130 hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 3,9 tỷ đồng. Công tác cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai có hiệu quả với 68 dự án với số tiển trên 1,3 tỷ đồng. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, được các cấp công đoàn quan tâm, trong 5 năm qua đã giới thiệu gần 7.000 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có hơn 6.200 người đã được kết nạp vào Đảng...

 Thay mặt ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bức trướng với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; vì đoàn viên người lao động – Vì Hà Giang phát triển”.
Với chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; vì đoàn viên người lao động; vì Hà Giang phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra mục tiêu  tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới là: Phấn đấu trên 95% doanh nghiệp có từ 15 công nhân lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở; kết nạp ít nhất 1000 công nhân lao dộng vào tổ chức công đoàn;  hàng năm 100% công đoàn cơ sở có quần chúng, phối hợp để bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên, cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu có 90 % trở lên cơ quan, đơn vị và 50% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, đã khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết TW6, TW7 khóa 12 và các chương trình đề án của tỉnh...; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên người lao động, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện mục tiêu, Nghị quyết mà Đại hội 15 Đảng bộ tỉnh đề ra; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng tại cơ quan, đơn vị của mình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 12, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, người lao động. Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tin tưởng  rằng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Hà Giang sẽ có bước phát triển mới, toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa Hà Giang phát triển ngang bằng các nước trong khu vực.
Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Viêt Nam đã biểu dương tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo và những kết quả mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động tỉnh Hà Giang đã đạt dược. Đồng chí lưu ý, các cấp công đoàn tỉnh Hà Giang cần chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong Công nhân lao động như: việc làm, tiền lương, các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... ; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, và lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người đoàn viên; Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và đẩy mạnh sự phối hợp với các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong khối thi đua để tăng cường sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau cùng đồng hành, phát triển.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động….

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ khóa XVI
Đại hội đã bỏ phiếu, bầu ra 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phiên họp Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động khóa XVI  lần thứ nhất đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh được bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khần trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đây sẽ là tiền đề để toàn thể cán bô, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội
Hải Hà - Đình Anh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/