Tìm kiếm

HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường và thông qua nghị quyết, miễn nhiệm, bầu chức danh lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh

Cập nhật 10/07/2018

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 10/7 dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận tập trung tại hội trường và xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND, Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.


Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XVII
Trong phiên họp vào buổi chiều ngày 9/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia thành 4 tổ để thảo luận. Thảo luận tại tổ đã có tổng số 49 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu mời tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng của kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến giải trình, làm rõ thêm một số nội dung tại phiên thảo luận
Thảo luận tập trung tại hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung gồm: Đánh giá tình trạng di cư tự do trong 6 tháng đầu năm 2018; Làm rõ kết quả giải quyết ý kiến đề nghị nâng cấp hệ thống đường dây điện, cột điện của các hộ dân thôn 3, 5, 8 xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì hiện nay không đảm bảo an toàn. Ý kiến về công trình cấp điện chiếu sáng Đô Long thuộc thôn Tả Mù Cán, xã Xín Mần huyện Xín Mần đã đóng điện và vận hành thử từ năm 2015 nhưng đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục theo quy định để đưa vào vận hành chính thức và bàn giao cho ngành điện quản lý. Làm rõ sự chênh lệnh về diện tích thu hồi tại khu đất trường Chính trị để thực thực hiện dự án thu hút đầu tư. Đối với tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng đã làm rõ một số khoản thu, sắc thuế khả năng hoàn thành; nguyên nhân có khả năng làm giảm thu ngân sách; các địa bàn dự kiến khả năng thu không đạt dự toán năm 2018. Để tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu NSNN, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác thu NSNN trên địa bàn 6 tháng cuối năm; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018.
Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND, Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Để làm rõ hơn những vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giải trình về đề nghị thay thế cụm từ, bổ sung cụm từ trong dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, về phía UBND tỉnh đã rà soát số lượng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thời gian từ đủ 1 năm đến 3 năm sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Từ đó sẽ căn cứ vào ngân sách để triển khai thực hiện phù hợp với từng năm. Đảm bảo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng
Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết, thông qua 14 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi, phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang. Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh và nhiều Nghị quyết quan trọng khác.
Nguyễn Tâm- Tuấn Quỳnh
Chiều cùng ngày, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp về công tác cán bộ. Trong đó các đại biểu tiến hành biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh; Đồng thời, biểu quyết việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí được miễn nhiệm và các đồng chí được bầu giữ chức danh lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Sơn Hà, do chuyển công tác ra khỏi tỉnh Hà Giang. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Đình Phới, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên. Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nội vụ.
Kỳ họp đã nhất trí, lựa chọn và giới thiệu, bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban pháp chế; Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả ông Lê Quang Minh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trúng cử chức danh Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trúng cử chức danh Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Thào Mí Sính, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh trúng cử chức danh Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại phiên họp các đại biểu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Văn Tuân, Bí thư huyện ủy Bắc Mê. Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ vừa qua
Cũng tại phiên họp các đại biểu đã tiến hành ủng hộ nhằm chia sẻ với các địa phương, gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua với số tiền quyên góp được là trên 54 triệu đồng./.     
Nguyễn Tâm- Tuấn Quỳnh

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/