Tìm kiếm

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa XVI

Cập nhật 21/09/2018

Ngày 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 21 để xem xét, đánh giá, thông qua nhiều nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, gồm: Đề án hợp nhất các cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 14 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, xem xét thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên trách, tham mưu, cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu quán triệt tại phiên nội bộ
Phát biểu quán triệt tại phiên nội bộ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII về sắp xếp tinh giản, tinh gọn bộ máy  để đảm bảo hiệu lực hiệu quả hoạt động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các đề án hợp nhất: Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với thanh tra tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, xem xét cơ cấu lại Sở Thông tin truyển thông, chuyển một phần chức năng nhiệm vụ của Sở Thông tin, truyền thông sang Sở Khoa học công nghệ và chuyển một phần sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, do đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung tâm huyết, trí tuệ nghiên cứu, đánh giá và cho ý kiến vào các nội dung trên trước khi thông qua để ban hành và triển khai thực hiện.
Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các đề án hợp nhất: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ thành Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh. Tiếp đó, phiên họp đã nghe đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 14, Hội nghị lần thứ 5, khóa X của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cụ thể, quá trình triển khai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từng bước đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng, trong 10 năm, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 42 tổ chức Đảng, trong đó, khiển trách 37, cảnh cáo 5 tổ chức Đảng. Đối với đảng viên, đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên ở các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.
Thảo luận tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất cao với các đề án hợp nhất do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thí điểm và làm rõ thêm nhiều nội dung của các đề án hợp nhất cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Cụ thể ở các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, nhân sự lãnh đạo, vấn đề tên gọi hay việc sử dụng con dấu sau hợp nhất sao cho đảm bảo tính pháp lý. Đối với những vấn đề, nội dung đã có căn cứ, đã rõ sẽ triển khai thực hiện, đối với một số vướng mắc, sẽ báo cáo và chờ chỉ đạo của trung ương.
 Kết luận phiên họp nội bộ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, về chủ trương, việc hợp nhất, sáp nhập theo hướng giữ nguyên trạng về biên chế, cơ cấu nhân sự nhưng sẽ giảm chức danh cấp phó trong giai đoạn đến năm 2020. Đối với 4 huyện thực hiện thí điểm, cần tăng cường công tác lãnh đạo để đảm bảo quá trình triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, đối với việc nhân rộng, nếu huyện nào làm tốt sẽ tiến hành thực hiện chứ không chỉ có 4 huyện thực hiện thí điểm. Đối với nội dung tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư  Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu cơ quan Ủy ban kiểm tra cần tăng thêm số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng.
Trên cơ sở nội dung đề án, các ý kiến thảo luận, đánh giá và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung, thống nhất cao biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hợp nhất cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.
Ngay sau phiên họp nội bộ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành phiên họp lần thứ 21 mở rộng để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy quân khu 2, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu bế mạc hội nghị
 Phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 mở rộng, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy đã đoàn kết, năng động, sáng tạo trong ban hành nghị quyết, cơ chế, chính sách và quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sỏ Đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới và sâu sát. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
 Về kết quả cụ thể, dự thảo báo cáo sơ kết do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trình bày nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 7,5%; có 19/48 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 39,6%, 21 chỉ tiêu đạt từ 80 đến dưới 100%, chiếm 43,8%, chỉ còn 4 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 80%, chiếm 8,3% so với nghị quyết đề ra. Việc thực hiện 2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm đã mamg lại hiệu quả rõ rệt trên thực tế, tạo động lực để phát triển. Tỉnh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, du lịch và dược liệu cũng như kinh tế biên mậu có nhiều khởi sắc. Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và ổn định. Tuy nhiê, Đảng bộ tỉnh cũng đánh giá vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu; chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế chưa cao; chất lượng giáo dục đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác nội chính, đối ngoại còn nhiều khó khăn. Do đó, cần rút kinh nghiệm và bài học trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cũng đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020.. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, dự thảo báo cáo do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình, nhấn mạnh: Công tác lãnh chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt và chủ động hơn, snr xuất nông nghiệp duy trì ổn định, công tác thu hút đầu tư được quan tâm,văn hóa xã hội, phát triển du lịch, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Qua đánh giá, đến hết tháng 9 năm 2018, có 6/18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, chiếm 33,3%; 9/18 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 100%, chiếm 50%; 3/18 chỉ tiêu đạt dưới 70%, chiếm 16,7%; có 29 chỉ tiêu đánh giá khi kết thúc năm kế hoạch.
 Tiếp đó, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
 Đề dẫn phần thảo luận tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh một số nội dung, vấn đề cần tập trung làm rõ gồm: Việc góp ý thông qua hòm thư, hộp thư điện tử đã phát huy hiệu quả, việc đánh giá cán bộ trong giai đoạn 4.0 hiện nay; đổi mới phương thức tiếp cận trong hỗ trợ người dân, việc thực hiện chương trình hành động Fulbright và quy hoạch tổng thể Mc Kinsey. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng tình cao với dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, thảo luận, đánh giá làm rõ thêm về một số nội dung lớn triển khai thực hiện thời gian qua, như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đề án 1 triệu tấn xi măng, đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa, vấn đề phát triển du lịch gắn với quy hoạch phát triển Công viên địa chất toàn cầu thành trọng điểm du lịch quốc gia. Nhiều ý kiến cũng đánh giá, để phát triển doanh nghiệp, cần phải có những con sếu đầu đàn, những bà đỡ tiềm lực.
 Trên có sở dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận, đánh giá, các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí, thống nhất cao biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, giai đoạn 2018 – 2020.
Phát biểu bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, khóa 16 mở rộng, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã thông báo một số chủ trương, nghị quyết lớn vừa được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Đồng thời đánh giá: Hội nghị đã phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận và thống nhất cao toàn bộ các nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến thảo luận và sẽ cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị: Tập trung làm quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, đổi mới cách thức thực hiện trong tổ chức thực hiện “2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm” của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Tăng cường khai thác 3 trụ cột phát triển kinh tế đó là: Kinh tế cửa khẩu, du lịch và phát triển nông nghiệp. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành cần tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chú trọng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, phong cách, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ đảm bảo QP-AN. Làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết không để phát sinh phức tạp. Quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Thanh Giang- Hồng Duyên
      
 
 

 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Hoàng Thị Hằng

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043

Giấy phép số 34/GP-TTDT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15/8/2014

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/