Tìm kiếm

Họp Ban điều hành quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật 05/11/2019

Ngày 4/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang, đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ quý 4, năm 2019.


Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chủ trì cuộc họp
Trong quý 3, Ban điều hành Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Hạt kiểm lâm, các xã tiếp tục rà soát, xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng là hộ gia đình có cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. Thực hiện mở tài khoản thanh toán điện tử cho các chủ rừng tại thành phố Hà Giang và huyện Quang Bình. Đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng; ký hợp đồng mới đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nước. Đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng kê khai nộp tiền dịch vụ quý 2 theo kỳ hạn phải thanh toán. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại của các tổ chức, cá nhân về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng số tiền đã chi trả dịch vụ môi trường rừng tính đến 30/9/2019 là trên 91 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận cuộc họp
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến, đề nghị các thành viên Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở; Ban kiểm soát quỹ tăng dầy các cuộc kiểm tra quản lý công tác thu, chi đảm bảo hiệu quả. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cần rà soát, đẩy mạnh cải cách hành chính; đào tạo đội ngũ cán bộ có tâm huyết để làm việc lâu dài. Tìm các giải pháp nâng cao đời sống, chế độ, chính sách cho cán bộ để ổn định lâu dài, yên tâm công tác. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, các xã, thịt trấn thực hiện các tổ tuần tra, bảo vệ rừng theo đúng quy định. Rà soát lại quy ước bảo vệ rừng cấp thôn bản, ban hành tổ chức thực hiện sâu sát, chặt chẽ. Chỉ đạo các xã nghiêm túc duyệt việc sử dụng kinh phí của cộng đồng, của thôn bản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác trồng rừng thay thế cụ thể tại các xã, thị trấn, xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai trong vấn đề này; tổng hợp các hình thức sử dụng kinh phí của các nhóm cộng đồng để thống nhất một phương thức quản lý, sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng trên toàn tỉnh. Kiện toàn lại Ban quản lỳ Quỹ tại các huyện, rà soát lại thực tiễn để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Quỹ sau khi kiện toàn…./.
Hồng Duyên
         

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại