Tìm kiếm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 11

Cập nhật 02/12/2019

Ngày 2/12, BTV Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng trong phát triển KTXH của tỉnh và chuẩn bị các nội dung chương trình Hội nghị lần thứ 30, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang - Chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì phiên họp thường kỳ BTV Tỉnh ủy tháng 11.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kiểm điểm của BTV, BCH Tỉnh ủy; Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến tham gia, góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đối với dự thảo lần một, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Hội nghị lần này cũng đã xem xét cho ý kiến vào nhiều tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và của các ngành trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển KTXH...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT – XH năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT – XH năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019 là năm “nước rút”, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của tỉnh cơ bản phát triển ổn định, ANQP được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 cơ bản hoàn thành, tổng thể các chỉ tiêu chính và theo nhóm ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng số có 44 chỉ tiêu, trong đó: 39/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm 88,6%; 02 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100% và có 03 chỉ tiêu không đạt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP theo giá so sánh 2010 đạt 13.893 tỷ đồng, tăng 6,0%, thấp hơn 2% so với mục tiêu nghị quyết đề ra là 8%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 29,3% so với năm 2018.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Minh Tiến thông tin một số nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng không đạt như kỳ vọng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đã thẳng thắn phân tích những nguyên nhân một số chỉ tiêu kinh tế không đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, là do trong năm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã xảy ra 23 đợt thiên tai với tổng giá trị thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Trong năm xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, như dịch sâu keo mùa thu hại ngô, dịch tả lợn châu Phi ... Cùng với đó, Kết quả giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, một số dự án do các tập đoàn đầu tư chậm tiến độ vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tăng trưởng và phát triển KTXH của tỉnh. Ngoài ra công tác thông tin, dự báo của một số sở, ngành chất lượng chưa sát; vẫn còn tình trạng chạy theo thành tích dẫn đến một số chỉ tiêu đặt ra chưa hoàn thành...
Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Nguyễn Trung Tài cho rằng cần thống nhất thương hiệu các sản phẩm nông sản hàng hóa của tỉnh, nhất là sản phẩm chè Shan tuyết.
Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại phiên họp.
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị
Về nhiệm vụ 2020 đa số các ý kiến đồng tình với 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 11.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Phấn đấu có 5 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện từ các nguồn đạt 94,4%... Đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. Sản xuất nông lâm nghiệp xây dựng theo chuỗi giá trị và ưu tiên những sản phẩm đặc trưng và có sự đầu tư, khuyến khích đầu tư bài bản, đồng bộ. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, phải bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. ...
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận phiên họp.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận hội nghị
Kết luận phần nội dung phát triển KTXH, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu trọng yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và là tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá trong khu vực. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng thời yêu cầu: Năm 2020 toàn tỉnh tập trung tăng cường công tác quản lý thực hiện công tác quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố Hà Giang và các huyện, quy hoạch phân khu, di tích. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, gắn với quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng.  Quan tâm đến quản lý tài nguyên và bảo vệ rừng, kiên quyết thu hồi các dự án không hoạt động hiệu quả; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản gắn với bảo tồn di sản, cảnh quan môi trường.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng chỉ đạo: Các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục, sớm hoàn thành xây dựng đề án phát triển KT – XH cho đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn đề xuất Chính phủ hỗ trợ thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp gắn với chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với các nội dung của UBND tỉnh trình về thu, chi ngân sách địa phương, danh mục dự án đầu tư năm 2020, nhưng yêu cầu cần quan tâm đảm bảo nhiệm vụ chi cho an sinh xã hội, đầu tư các công trình, dự án hạ tầng phục vụ phát triển KTXH, các công trình giao thông mang tính bền vững, chiến lược nhưng không để tồn đọng xây dựng cơ bản./.
Đình Anh- Tuấn Quỳnh
 

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại
Cập nhật: 10:45 ngày 11/10/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ


62.420/lượng


Lượt truy cập:

3287734

GIỚI THIỆU PHIM TRUYỀN HÌNH HÀ GIANG

Liên kết

Đăng ký nhận thông tin qua Email

Website:http://hagiangtv.vn/

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang

Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ: Số 126 đường Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú,TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866 029 Fax: 02193 860 043. Email: bientaphg@gmail.com

Giấy phép số 208/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 31/10/2019

Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang.

Sử dụng thông tin của Webstie này phải ghi rõ nguồn http://hagiangtv.vn/